Implants dentals

Tractament amb implants dentals: Què és?

Els implants dentals restitueixen les dents perdudes, mitjançant una intervenció que consisteix en la col·locació d’implants osteointegrats (arrels artificials).

Perquè els implants dentals compleixin la seva funció substitutòria de les dents naturals, es necessiten tres elements:

Fixació dels implants: és el propi implant dental.

Pilar transepitelial: és la part de la fixació que sobresurt de la geniva i connecta l’implant a la corona.

Corona: és la pròtesi que es munta sobre l’implant, i que ha de substituir la dent natural.

Diagonal Dent - Implantes dentales

Implants dentals d'última generació

Un implant dental és un component de titani en forma de cargol que substitueix l’arrel d’una dent natural. A sobre l’implant dental es col·loca la corona o pròtesi que físicament serà igual a la dent natural.

A la clínica DiagonalDent utilitzem tecnologia d’avantguarda per tal de que un implant dental funcioni, sembli i es senti com una dent convencional.

Treballem amb la marca d’implants dentals Astra Tech, que ens donen una molt bona taxa d’èxit. Els nostres experimentats cirurgians i prostodoncistes li faran un pressupost sense compromís i li explicaran en què consisteix el tractament de l’implant dental i quina metodologia es segueix a la nostra clínica dental.

A diferència d’altres clíniques dentals, DiagonalDent cuida del pacient treballant amb el millor material del mercat, i amb els millors implants dentals. En molts casos els pacients no comparen la qualitat dels tractaments, amb el preu que s’ha pressupostat per a ells, la qual cosa creiem que és un error, ja que sovint el preu està estrictament vinculat al material que s’utilitza. Per aquest motiu a la clínica dental DiagonalDent informem als nostres clients del material a utilitzar, lliurant-li documentació informativa dels implants dentals.

Diagonal Dent - Implantes dentales

IMPLANT UNITARI

L’implant dental unitari és una de les millors solucions que existeixen avui en dia per substituir la pèrdua d’una dent. És una petita peça de titani de material biocompatible que s’insereix en l’os a través de la cirurgia.

PRÒTESI REMOVIBLE SOBRE IMPLANTS

Les sobredentadures o pròtesis dentals removibles sobre implants dentals estan fets de metall de resina que permet un excel·lent acabat estètic, resistència de la pròtesi i comoditat, al permetre la seva retirada per part del propi pacient per a la neteja i higiene.
Diagonal Dent - Implantes dentales
Diagonal Dent - Implantes dentales

PRÒTESI FIXA SOBRE IMPLANTS

Es tracta de dentadures d’arcada completa que es fixen cargolades o cimentades en sis o vuit implants osteointegrats.

També hi ha les d’implants unitaris que estan sobre un implant, i les de substituició de diverses dents que serien un pont, sobre dos implants.

Compleixen les funcions biomecàniques de les arrels naturals de les dents.

Són 100% personalitzades, les més comuns són les de metall-ceràmica, amb un material molt similar a la porcellana. Les corones fetes de zirconi, un material ceràmic gairebé tan dur com el diamant permeten un aspecte encara més natural i una major resistència al desgast.

Cures

Els implants dentals s’han de cuidar correctament, ja que gran part dels bons resultats del tractament depenen de l’atenció del pacient.
Diagonal Dent - Implantes dentales